Co je nového ?

lis24.11.
KACHNÍ A HUSÍ ČTYŘCHODOVÉ MENU
Po celý listopad  a prosinec až do vyprodání budeme nabízet kachní a husí čtyřchodové menu- kachní pro 4 osoby, husí pro 6 osob.… číst
lis8.11.
ROZVOZ JÍDEL PO OKOLÍ
OD PONDĚLÍ 8.11. NABÍZÍME:  ROZVOZ JÍDEL OD 11:00 DO 18:00    DO 13:00 POUZE NABÍDKA PŘES POLEDNÍ MENU, OD 13:00 NABÍDKA ZE STÁL… číst

Novinky e-mailem

Vyplňte svoji e-mailovou adresu a my Vám budeme posílat novinky.


Rybářský řád - Halda Boršice

Vodní nádrž Halda se nachází u obce Boršice.

ÚVOD

Vodní nádrž Halda leží u obce Boršice.

I. DOBA HÁJENÍ JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ RYB

1. Od 1. ledna do 15. června jsou hájeny tyto druhy ryb: štika obecná, bolen dravý, sumec velký, candát obecný.

2. V zájmu hájení po vysazení může majitel stanovit zákaz lovu ryb v revíru.

3. Na přítoku (cedulemi vyznačené trdliště) je rybolov zakázán celoročně.

4. Celoročně jsou hájeny barevné formy kapra - koi kapři, jeseteři, raci a žáby, candáti obecní nad 75 cm.

II. ZÁKAZ PŘIVLASTŇOVÁNÍ RYB NEDOSAHUJÍCÍCH NEJMENŠÍ STANOVENÉ DÉLKY a PŘESAHUJÍCÍCH MAXIMÁLNÍ POVOLENOU DÉLKU

ryba lovná délka
minimální maximální
Okoun říční 25 cm -
Kapr obecný 45 cm 60 cm
Amur bílý 50 cm -
Candát obecný 55 cm 75 cm
Lín obecný 40 cm -
Sumec velký 70 cm -
Štika obecná  55 cm -
Úhoř říční  55 cm -
Pstruh duhový  30 cm 45 cm

Tato délka se měří od předního konce hlavy až k nejzazšímu konci ocasní ploutve.

III. CHOVÁNÍ PŘI LOVU

 • Zakazuje se jakékoliv poškozování vodních staveb a břehového opevnění.
 • Při lovu ryb je vhodné, aby lovci udržovali mezi sebou vzdálenost min. 3m, nedohodnou-li se  na vzdálenostech kratších.
 • Při lovu udicí musí být lovci u prutů přítomni tak, aby v případě potřeby mohli s nimi manipulovat.
 • Rybář je povinen poskytovat majiteli a kontrolním orgánům -  policie ČR účinnou pomoc a podporu při kontrolní činnosti na rybníku.
 • Stanování, bivakování je povoleno pouze s platnou povolenkou a se souhlasem majitele revíru.
 • Doba setrvání na lovném místě je max. 30 min. před a 30 min. po uplynutí povolené doby lovu.

Denní doba lovu se stanovuje takto (v čase platném v té době)

MĚSÍC ZAČÁTEK RYBAŘENÍ KONEC RYBAŘENÍ
Březen, listopad, prosinec  7 hod.  17 hod. 
Duben, říjen  7 hod.  19 hod. 
Květen, září  6 hod.  21 hod. 
Červen, červenec a srpen   6 hod.  22 hod. 
Říjen  7 hod.  19 hod. 
 • Každý, kdo loví ryby, je povinen na místě udržovat pořádek. Je zakázáno ponechávat odpadky na břehu a nebo je odhazovat do vody. V areálu jsou umístěny nádoby na odpad, prosím využívejte je.

IV. ZAKÁZANÉ ZPŮSOBY LOVU A VNADĚNÍ

 • Je zakázáno k lovu požívat prostředků výbušných, látek otravných a omamných, jakýchkoliv bodců, lapaček, udic bez prutů. Je zakázáno střílet ryby, lovit je do rukou a do ok. Je zakázáno podsekávání ryb.
 • Je zakázáno lovit na bójky, které nejsou součástí udice. Lze požádat o výjimku při lovu sumců.
 • Je zakázáno používat za nástrahu a ke vnadění škrkavky, mlékárenské kaly a veškeré chráněné živočichy. 

V. POVOLENÉ ZPŮSOBY LOVU RYB A VNADĚNÍ

PŘI VŠECH ZPŮSOBECH LOVU JE POVOLENO POUŽÍVAT POUZE HÁČKY BEZ PROTIHROTU NEBO S PROTIHROTEM ZAMÁČKLÝM Či UPILOVANÝM.

 • Kdo loví ryby udicí, smí k tomu používat nejvýše dvou prutů, každý nejvýše o dvou návazcích s jednoduchými háčky. Chytá-li na dvojháček, trojháček či více háčkový systém při lovu dravců, na živou či mrtvou rybku (velikost nástražní rybky musí být více jak 15 cm) smí mít pouze jeden návazec.
 • Při lovu na položenou platí zákaz používání pevných montáží jako jsou například helikoptéry, kdy je návazec pevně přidělán k zátěži a nebo ke krmítku tj. ( srkačky, helikoptéry aj.) Je nutno použít tzv. Únikové montáže, tzn. když dojde k utržení ryby, musí v ní zůstat zaseknutý pouze háček s vlascem, nikoliv zátěž nebo krmítko.
 • Při přívlači je dovoleno lovit jen jedním prutem, přičemž nesmí být další prut nastražen. Pro přívlač mohou být použity jen umělé nástrahy:
 1. plandavá a rotační třpytka,
 2. wobler,
 3. gumový twister aj.,
 4. při přívlači se smí lovit jen s jednou nástrahou. Tato může být vybavena jen jedním jednoháčkem, nebo jedním trojháčkem.
 • Při lovu musí mít rybář vyprošťovač háčků (peán, pinzetu nebo klíšťky), míru pro zjištění délky ponechaných ryb, podběrák dostatečně velký tak, aby při podebrání byla celá ryba v síťce, oka podběráku musí být malá, aby se ploutve nezamotávaly do sakoviny (tím, že se ryba zamotá do sakoviny, tak se poškodí), vlastní vezírek, ve kterém ponechané ryby přechovává a podložku pod ryby dostatečně velkou tak, aby celá ryba byla na podložce a aby žádná část těla ryby neležela na zemi. Podložka pod rybou musí být vždy mokrá.
 • Zdolaná ryba, kterou si lovící nemíní ponechat, musí být vypnuta z háčku ve vodě, bez zbytečného pokládání na břeh a jiného poškozování. Při lovu chyť a pusť je nutno používat podložky.
 • Zavážení nástrah povoleno. Lovící nesmí obtěžovat svou činností ostatní rybáře!!!!
 • K OZNAČENÍ LOVNÉHO MÍSTA JE POVOLENA POUZE TYČOVÁ BÓJKA (nejsou povoleny jakékoliv bójky sestávající z plováku, provazu a zátěže na dně).

VI. DOCHÁZKA K VODĚ, POČET A MNOŽSTVÍ ÚLOVKŮ A JEJICH EVIDENCE

 • Ponechané 2 ks lososovité ryby se počítají za 1 ks ryby ušlechtilé.
 • Každý lovec ryb musí mít u sebe platnou povolenku a doklad totožnosti. Povolenka je nepřenosná a platí pro jednu osobu.
 • Před započetím rybolovu je lovící povinen nesmazatelným způsobem zapsat do záznamu datum. Lov bez označení této povinnosti se považuje za pytláctví. Povinnost platí v plném rozsahu i pro držitele jednodenní povolenky.
 • Počet všech ponechaných ušlechtilých ryb na celoroční povolenku je 16 ks nebo 30 ks ryb lososovitých. Držitel celoroční povolenky si může denně ponechat nejvýše 7 kg všech ryb. V tomto množství smí být maximálně 5 ks okouna, lína a úhoře. Dojde-li k překročení limitu poslední ulovenou rybou, lze si tuto ponechat. V tomto úlovku smí být nejvýše 2 ks ušlechtilých ryb nebo 4 ks lososovitých ryb. Za ušlechtilé ryby jsou považováni: kapr, štika, amur, tolstolobik, sumec a bolen, za rybu lososovitou je považován pstruh. Po ulovení a ponechání 2 ks ušlechtilých nebo 4 ks lososovitých ryb (nebo 1 ryby ušlechtilé a 2 ryb lososovitých) končí denní lov i když ulovené ryby ryb nedosahují povolenou max. hmotnost úlovku 7 kg
 • Držitel týdenní povolenky (7 dní) je oprávněn si ponechat nejvýše 30 kg všech ryb. V tomto úlovku smí být nejvýše 2ks dravce nebo 4 ks ostatních ušlechtilých ryb nebo 8ks lososovitých ryb. Nebo jakoukoliv kombinaci, kdy platí 1ks dravce = 2 ks ost. ušlecht. ryby = 3 ks lososovité ryby.
 • Na jednu víkendovou povolenku si lze ponechat buď 1 ks dravce nebo 2ks ost. ušlecht. ryby, nebo 4 ks lososovitých ryb. Maximální hmotnost úlovku je omezena denním limitem 7kg. Po naplnění limitu povolenky je lovící povinen lov ukončit, ale má možnost zakoupit si další povolenku.
 • Na jednu denní povolenku si lze ponechat buď 1 ks dravce nebo 2ks ost. ušlecht. ryby, nebo 4 ks lososovitých ryb. Maximální hmotnost úlovku je omezena denním limitem 7kg.
 • Po naplnění denního limitu je lovící povinen lov ukončit, ale má možnost zakoupit si další povolenku.
 • Při úlovku a ponechání si ryby ušlechtilé nebo lososovité je lovec povinen tuto skutečnost zapsat ihned do záznamu s označením druhu a délky ryby (cm). Ponechaná ryba musí být zapsána do záznamu o úlovcích ještě dříve, než lovící pokračuje v lovu. Počet a hmotnost ostatních ryb, které si rybář ponechal je povinen zapsat do záznamu před odchodem od vody tj. po skončení lovu. Nedosáhne-li rybář úlovku je povinen si příslušný záznam proškrtnout.
 • Vyplněný záznam o úlovcích musí držitel povolenky vrátit nejpozději do 15-ti dnů po uplynutí platnosti povolenky majiteli a to i když oprávněný během platnosti povolenky nelovil nebo nedocílil žádného úlovku. Záznam je také možno odevzdat do schránky u vývěsky na mostku.
  Při zakoupení některé z povolenek typu „chyť a pusť" se lovící řídí rybářským řádem. Všechny ulovené ryby ale již ve vodě uvolní (pokud vězí takovéto rybě háček hluboko v jícnu, je nutno háček odstřihnout) a žádnou si nesmí ponechat. Při lovu na položenou a plavanou smí mít rybář nastraženy 2 pruty.

VII. UCHOVÁVÁNÍ ULOVENÝCH RYB A ZACHÁZENÍ S NIMI

 • Ryba, která byla vytažena na břeh, podebrána, poškozena příliš hlubokým zaseknutím nástrahy, stiskem, nebo jinak, nesmí být puštěna zpět, lovící je povinen si tuto ponechat, přičemž se mu započítává do denního limitu.
 • Je zakázáno upevňovat ryby provlečením za skřele nebo jiným nešetrným způsobem ji přivazovat, případně nechat nezabité ryby uhynout.
 • Při vylovení ryby na břeh je rybář povinen zacházet s ní šetrně. Je nutno použít podběrák a podložku pod ryby.
 • Ryby, které nedosahují stanovené min. míry nebo přesahují stanovenou max. míru musejí být šetrně vráceny do vody. Uvolňujeme je ve vodě bez zbytečné manipulace na břehu.
 • Pokud vězí takovéto rybě háček hluboko v jícnu, je nutno háček odstřihnout.
 • Lovec uchovává ryby živé ve vlastním vezírku či ekosaku. Lososovité ryby po ulovení a ponechání může ihned usmrtit.
 • Ryba, uložená ve vezírku, se považuje za ponechanou. Je zakázáno vyměňovat ve vezírku umístněné ryby za nově chycené. Zakazuje se používání společných vezírků.
 • Je zakázáno přechovávat ve vezírku ryby ulovené na jiných revírech nebo jiného rybáře.
 • Není dovoleno darovat rybu přímo u vody.
 • Pokud bude rybář přistižen, že rybu kuchá přímo u vody, bude mu odebrána povolenka.

VIII. LOV NÁSTRAŽNÝCH RYBEK A JEJICH POUŽITÍ

 • Plocha čeřínku může být nejvýše 1m čtvereční.
 • Rybář si může ponechat ty druhy ryb, které nemají stanovenu nejmenší zákonnou délku a nejsou celoročně hájeny.
 • Pokud mají být použity jako nástražní ryby druhy se stanovenou nejnižší lovnou mírou, musí jejich délka přesahovat uvedenou hranici. Je zakázáno nastražovat ryby lososovité a druhy ryb v době jejich hájení.

IX. SANKCE

Lovící je povinen se podrobit kontrole na vyzvání pracovníků zmocněných majitelem a to včetně zavazadel a vozidla.

 • Nedodržení kterékoliv části tohoto rybářského řádu bude řešeno podle závažnosti přestupku i odebráním povolenky.
 • Rybářům, kterým byla odebrána povolenka, již nebude v běžném roce vydána.
 • Vjezd motorových vozidel do míst, kde je to zakázáno, bude trestán odebráním povolenky k lovu.
 • Odebráním povolenky k lovu bude taktéž trestán lov bez zápisu do záznamu o úlovcích (datum, počet ponechaných ryb, ...).

Jakékoliv vážnější porušení výše uvedených zásad bude mít za následek odebrání povolenky a okamžitou ztrátu všech práv k rybolovu v revíru.

X. UDĚLOVÁNÍ VÝJIMEK

Udělování výjimek z rybářského řádu:

 • lov přes noc za příplatek bez možnosti ponechání ryby - lovící přes noc je povinen být osvětlen světlem viditelným z 50-ti metrů
 • použití pevných bójí k lovu sumců

Výše uvedené výjimky uděluje majitel nebo pověřená osoba vždy písemným záznamem do povolenky.

XI. DOPLNĚK ŘÁDU

Zákaz používání pevných montáží jako jsou například Helikoptéry kdy je návazec pevně přidělán k zátěži a nebo ke krmítku tj. ( srkačky, Helikoptéry aj.) Je nutno použít tzv. Únikové montáže, tzn. když dojde k utržení ryby, musí v ní zůstat zaseknutý pouze háček s vlascem, nikoliv zátěž nebo krmítko.

Toto jsou příklady zakázaných způsobů montáže:

Zákaz používání šokových nebo odhozových spletených šňůr.

Zákaz používání jiných než tyčových bójek k označení krmného místa.

Povinnost

Mít podložku pod rybu dostatečně velkou tak, aby celá ryba byla na podložce a aby žádná část těla ryby neležela na zemi. Podložka pod rybou musí být vždy mokrá.

Mít dostatečně velký podběrák tak, aby při podebrání byla celá ryba v síťce. Oka podběráku musí být malá, aby se ploutve nezamotávaly do sakoviny (tím, že se ryba zamotá do sakoviny, tak se poškodí).

Doporučení

Při fotografování s rybou musíte držet rybu max. 50 cm nad zemí tak aby, pokud vám ryba vyklouzne, upadla na podložku, která musí být při fotografování pod rybou. Fotografování s rybou zbytečně na břehu neprodlužujte a snažte rybu co nejdříve vrátit vodě. Při fotografování rybu polévejte vodou tak, aby její tělo neoschlo. Rybu pokládejte vždy na navlhčenou nebo mokrou podložku pod rybu.

Při lovu „chyť a pusť“ používejte kaprové montáže s jen jedním návazcem a s jedním háčkem, nepoužívejte trojháčky.

Při jakémkoli porušení pravidel a zákazů uvedených v řádu a v tomto dodatku Vám bude odebrána povolenka k lovu bez náhrady a budete muset opustit areál rybníka do 30 min.